Budżet środków publicznych, jakie w bieżącym roku zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wyniósł 200 tysięcy złotych. To znaczący, bo ponad 80-procentowy wzrost całej puli względem roku 2017, kiedy to rozdysponowano 110 tysięcy złotych.

Klub Sportowy „Bystra” przedstawił w otwartym konkursie dwie oferty. Jedna z nich dotyczyła szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, druga zaś szkolenia w zakresie piłki ręcznej. Wójt Gminy Wilkowice, Pan Mieczysław Rączka w opublikowanej 8 stycznia publicznej informacji ogłosił wysokość przyznanego poszczególnym podmiotom dofinansowania. Większa część puli została podzielona pomiędzy trzy prężnie działające na terenie Gminy kluby sportowe. Poniżej ich lista oraz wysokość kwoty dofinansowania.

LKS „Klimczok” Bystra – 80 tysięcy złotych
GLKS Wilkowice – 80 tysięcy złotych
KS Bystra (sekcja piłki ręcznej) – 15 tysięcy złotych
KS Bystra (sekcja piłki nożnej) –10 tysięcy złotych 

Pozostała kwota rozdysponowana została pomiędzy  inne organizacje, które złożyły swoje oferty. Są to: Stowarzyszenie Kick-boxing „Beskid Dragon” (5 tys.), Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej (5 tys.), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na „Bystrzański integracyjny turniej szachowy” (1 tys.), OSP Bystra na zadanie „Młodzi strażacy Gminy Wilkowice” (2 tys.) oraz Ulstra Beskid Sport na organizację „4. biegu o Złotą Szyszkę” (2 tys.).