Budżet środków publicznych, jakie w bieżącym roku zostały przeznaczone na realizację zadania wyniósł 110 tysięcy zł. i był o 10 tysięcy wyższy niż w roku ubiegłym. Klub Sportowy „Bystra” przedstawił w otwartym konkursie dwie oferty. Jedna z nich dotyczyła szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, druga zaś szkolenia w zakresie piłki ręcznej. Wójt Gminy Wilkowice, Pan Mieczysław Rączka w opublikowanej 10 stycznia publicznej informacji ogłosił wysokość przyznanego poszczególnym podmiotom dofinansowania. Większa część puli została podzielona pomiędzy cztery działające na terenie Gminy Wilkowice stowarzyszenia. Poniżej ich lista oraz wysokość kwoty dofinansowania. W nawiasie kwota przyznana rok temu.

LKS „Klimczok” Bystra – 42 tysięcy złotych (w 2016 r.: 41 tys.)
GLKS Wilkowice – 41 tysięcy złotych (37 tys.)
KS Bystra (sekcja piłki ręcznej) – 7 tysięcy złotych (7 tys.)
KS Bystra (sekcja piłki nożnej) – 8,5 tysiąca złotych (6 tys.)
Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej – 7 tysięcy złotych (7,2 tys.)

Pozostała kwota rozdysponowana została pomiędzy trzy inne organizacje, które złożyły oferty realizacji wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Są to: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” na „Bystrzański integracyjny turniej szachowy” (1 tys.), OSP Bystra na zadanie „Młodzi strażacy Gminy Wilkowice” (2 tys.) oraz Ulstra Beskid Sport na organizację „4. biegu o Złotą Szyszkę” (1,5 tys.).